- 28 januari 2020 -

Luisterspreekuren: meer focus op zingeving

In 2019 liep vanuit het VUmc de pilot ‘Luisterspreekuren’ in drie PaTz groepen. Luisterspreekuren door geestelijk verzorgers blijken een goede manier te zijn om zingeving meer te integreren in de eerstelijns palliatieve zorg. Dat wordt bevorderd door luisterconsulten met patiënten en naasten, de aanwezigheid van geestelijk verzorgers bij PaTz overleggen en de door hun gegeven nascholing. 

Uit de pilot kwam naar voren dat hulpvragen vooral existentieel of relationeel waren. Meest besproken onderwerpen waren verdriet, verlies en identiteit. Thuisbezoek op afspraak bleek vaak een goed en laagdrempelig alternatief voor een consult in de praktijk.

Het herkennen en benoemen van zingevingsvraagstukken bleek een knelpunt, daarom  kreeg elke PaTz groep  scholing van de betrokken geestelijk verzorgers. De opzet van samenwerking tussen PaTz groep en geestelijk verzorger is best intensief, maar resulteert in meer aandacht voor zingevingsvragen bij patiënten en hun naasten. Dit wordt door deze twee groepen erg gewaardeerd wordt.

Het volledige rapport “Verslag van een pilot waarin luisterspreekuren met geestelijk verzorgers in PaTz groepen zijn geïmplementeerd en geëvalueerd” vindt u in het rapport pilot luisterspreekuur in PaTz VUmc 2019.

Er is een draaiboek beschikbaar om luisterspreekuren op te zetten in de PaTz groep.

Voor meer informatie:
Hanna Klop
e-mail j.klop@amsterdamumc.nl,telefoon: 020 – 4440672.