- 06 november 2020 -

Leidraad proactieve zorgplanning (advance care planning)

In PaTz groepen streven we ernaar vroegtijdig, deskundig en gezamenlijk palliatieve zorg te bieden. Daarbinnen past het gesprek met de patiënt en naasten over wensen over toekomstige zorg. Dit wordt proactieve zorgplanning, of advance care planning (ACP) genoemd. Door COVID-19 is het belang van ACP extra duidelijk geworden.

Vanaf nu is voor zorgverleners in elke zorgsetting een hulpmiddel beschikbaar om proactief de zorg voor kwetsbare patiënten gezamenlijk met hen te plannen. Een speciaal ontwikkelde leidraad beschrijft het proces om te komen tot het vastleggen van de behandelwensen en -grenzen van individuele patiënten: eenduidig, uniform én overdraagbaar.

Meer informatie
Website met de leidraad en bijbehorende formulieren
Mediabericht: Vooraf vastleggen van afspraken over behandeling kwetsbare patiënten