- 16 april 2021 -

Kaderopleiding palliatieve zorg 2021-2023

In oktober 2021 start alweer de 11e Kaderopleiding Palliatieve Zorg! Deze tweejarige postacademische opleiding is gericht op huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, AVG-artsen en medisch specialisten die zich verder willen verdiepen in de palliatieve zorg. Artsen die deze opleiding hebben gevolgd zijn niet alleen in staat zelf hun patiënten betere palliatieve zorg te bieden, maar hebben ook kadercompetenties ontwikkeld, zodat ze een voortrekkersrol kunnen spelen in het verder verbreiden van kwalitatief goede palliatieve zorg in Nederland. Hierbij valt te denken aan onder andere het ondersteunen van andere zorgverleners middels consultaties in palliatieve teams, door het verzorgen van scholing in het veld en door het bijdragen aan ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg, bijvoorbeeld door het opzetten van en deelnemen aan transmurale zorgpaden, PaTz-groepen of deelname aan richtlijnontwikkeling. Na het succesvol afronden van de opleiding mag u zich kaderarts noemen en huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen zich tevens als inschrijven in de desbetreffende registers.

Inhoud:

Verdieping in de vier dimensies van palliatieve zorg (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) tot een gespecialiseerd niveau in combinatie met het ontwikkelen van kadercompetenties, waaronder consultatie- en onderwijsvaardigheden.

Leren:

Bestuderen van literatuur, bijwonen van cursusdagen, oefenen van consultatievaardigheden, uitvoeren van leeropdrachten, opzetten en uitvoeren van een kwaliteitsverbeterplan, actieve deelname aan mentorgroepen en stages in het veld lopen.

Organisatie:

Afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC en GERION, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde van de afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC.

Duur: 10x 2 cursusdagen verdeeld over 20 maanden. Studielast: 1 dag per week

Locatie: Beekbergen

Kosten: € 9.850,- (incl. verblijfskosten)

Brochure en aanmeldingsformulier

Praktische vragen: Gerda van Zoen (020-5662184): kpz@amsterdamumc.nl

Inhoudelijke vragen: