- 28 januari 2020 -

Is je PaTz-groep al AVG-proof?

AVG… we zijn nu bijna een jaar verder. Werk je als PaTz-groep niet met de Portal, dan is het van belang om te zorgen dat er in het register volgens de AVG gewerkt wordt. Het advies is dat PaTz-groepen onderling afspreken hoe om te gaan met het register. Ter ondersteuning is er vanuit Stichting PaTz een checklist opgesteld waarmee PaTz-groepen eigen afspraken op papier kunnen zetten. Dit formulier is niet bedoeld voor patiënten.

Wat betekent AVG nog meer:

Zorg dat er in het register geen medische gegevens en/of tot patiënten herleidbare gegevens staan. Het palliatief zorgregister bevat dus geen namen van patiënten, geboortedata/leeftijd van patiënten en geslacht.

Bewaar het register op een veilige plek, die voldoet aan de AVG. Als het register wordt opgeslagen op HAweb is het ook van belang dat dit Excel-bestand geen medische gegevens en/of tot patiënten herleidbare gegevens bevat. Dit geldt ook voor alle andere informatie, die opgeslagen wordt in HAweb (zoals de verslagen t.b.v. accreditatie).

Bij gebruik van codes dienen documenten (lijst met codes en document te bespreking in de PaTz-bijeenkomst) apart opgeslagen te worden en beveiligd met een wachtwoord.

Downloads