- 07 december 2021 -

image

Hoe je als POH’er palliatieve zorg in de regio onder de aandacht brengt

Wilma Alderden, POH’er in vier huisartsenpraktijken in Amstelveen, startte eind 2018 met collega zorgverleners een PaTz groep. Die samenwerking gaat nu zelfs verder, zoals het opzetten van een e-learning proactieve zorgplanning (ACP) en een online platform om met 70-plussers in de wijken van de praktijken het gesprek aan te gaan over de laatste levensfase. PaTz ging met deze bevlogen POH’er in gesprek.

Eind 2018 rondde Wilma haar opleiding Intensieve zorg af. Vanaf 2014/2015 was Wilma al werkzaam bij vier huisartsenpraktijken in Amstelveen als POH-ouderenzorg. Ze merkte al snel op dat palliatieve zorg onderbelicht was bij zowel zorgverleners als patiënten.

Tijdens haar zoektocht naar mogelijkheden om dit te veranderen kwam ze, tijdens de opleiding POH-IZ, in contact met Bart Schweitzer en werd enthousiast over PaTz. Dat enthousiasme werd in de praktijken gedeeld en niet veel later zaten ze met elkaar om de tafel voor het opzetten van hun PaTz groep.

Wilma: “Na een paar maanden van voorbereiding zijn we in de tweede helft van 2018 overgegaan tot actie. Ik ben pragmatisch ingesteld en ben van mening dat een heel uitgedacht plan niet nodig is. Soms moet je maar gewoon van start gaan en bijstellen waar nodig.  Als we maar onderling op één lijn zitten. Wat echt heeft geholpen is dat we in het begin al een jaarplanning hadden met daarbij de locatie van onze bijeenkomsten. Ook gingen we actief andere zorgverleners benaderen.
Wij hebben nog steeds structureel tussen de middag overleg: de ene keer zijn dit MDO-ouderen overleggen en de andere keer PaTz overleggen. Uit ervaring weten we nu dat er tal van onderwerpen aan bod komen. We nodigen nu gericht mensen uit in de PaTz groep, anders wordt de groep te groot en blijft er weinig tijd over voor intervisie en om meerdere casussen te bespreken.

We hebben vanaf de start ook de rollen verdeeld: naast inhoudelijke vertegenwoordiging van de verschillende disciplines is er een vaste voorzitter, Arjen Göbel, huisarts en een secretaris voor de logistieke taken, praktijkmanager Lydia Göbel,  wat erg goed werkt. Onze PaTz groep is wel verschillende keren van samenstelling gewisseld en wisselt nog steeds. Zo gaat bijvoorbeeld onze aangesloten kaderarts palliatieve zorg met pensioen. Binnenkort sluit een nieuwe hospice aan en zijn we nu ook op zoek naar een Verpleegkundig Specialist met als aandachtsgebied palliatieve zorg.

Ik vind de combinatie van eerstelijnszorg, intramurale zorg (waar de arts Palliatieve Zorg werkt) en de thuiszorg een heel mooi samenspel. We benaderen een vraagstuk op verschillende manieren. Met de verschillende invalshoeken en ervaringen vullen we elkaar goed aan. We leren ook nog steeds van elkaar en er is geen hiërarchie. Een van de andere voordelen van PaTz is dat je andere zorgverleners leert kennen. Hierdoor neem je veel sneller contact met elkaar op. Dat werkt prettig en snel.
Door corona zijn we wel overgestapt naar online bijeenkomsten. Dat is wennen.  Mijn voorkeur heeft fysiek samenkomen, omdat je dan toch een veiliger gevoel hebt om te spreken dan voor een camera en beeldscherm. Daarnaast zie je online minder mimiek en reacties. Toch blijven we ook online afspreken, want elkaar ontmoeten en het bespreken van casuïstiek zijn echt heel waardevol.

Toch, we kunnen nog veel meer doen rondom palliatieve zorg. Praten over je levenseinde is heel belangrijk en dat is eigenlijk best wel moeilijk voor heel veel mensen. Ook voor professionals, zoals we in de PaTz groep hebben we opgemerkt. We kunnen hierover veel opener zijn en dit gesprek zouden we niet alleen moeten hebben als we al in de laatste fase van ons leven zitten. Maar hoe voer je nu zo’n gesprek met jong en oud? Wij gebruiken hiervoor nu een vragenlijst om dit gesprek te voeren. We zijn nu aan het bekijken hoe we daarbij een online platform voor de 70-plussers uit de wijken waar de praktijken zijn gevestigd kunnen inrichten om met elkaar het gesprek aan te gaan. We staan nog aan het begin van deze verkenning, maar wat zou het mooi zijn als dit gaat lukken.

Tevens hebben we ook een e-learning Proactieve Zorgplanning voor de zorgprofessionals in de nulde lijn (welzijn),  eerste  lijn ( HA, TZ, FT et cetera) en tweede (zkhs) lijn ontwikkeld, niet alleen gericht op de cure maar ook de care. Tijdens de overleggen binnen de PaTz merkten we dat hier behoefte aan was.”

 

Kijk voor meer informatie ook eens op Palliaweb: hulpmiddelen markering en proactieve zorgplanning in de eerste lijn