- 21 september 2021 -

Goede zorg in de stervensfase met het Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één, dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een zorgsetting (ziekenhuis, thuiszorg, hospice, verpleeghuis) verwacht dat de patiënt binnen enkele uren/dagen zal komen te overlijden.

Het zorgpad is onderdeel van de landelijke richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ en bestaat uit drie delen:

  • beoordeling bij ingaan stervensfase,
  • systematische observatie van symptomen
  • zorg na het overlijden.

Ook sommige thuiszorgorganisaties werken met dit zorgpad.

Suggestie voor de PaTz bijeenkomst
Bespreek bijvoorbeeld onderstaande :

  • Wie kent het zorgpad stervensfase (bijvoorbeeld vanuit werk in een andere setting)? Wie heeft ermee gewerkt? Hoe zijn de ervaringen ermee?
  • Bekijk de animatie
  • Bekijk de thuiszorgversie van het zorgpad. Welke aspecten vinden jullie waardevol? Zouden jullie, als huisartsen en wijkverpleegkundigen samen, met het zorgpad willen werken? Zouden jullie bepaalde elementen uit het zorgpad kunnen gebruiken om de zorg in de stervensfase te verbeteren?

Meer informatie, ook over implementatie van het zorgpad stervensfase is te vinden op Palliaweb.