- 31 maart 2023 -

Financiële vergoeding vanuit NPPZ II 

Er is een (vooralsnog eenmalige) financiële vergoeding voor deelname aan de PaTz groepen! PaTz deelnemers van alle PaTz groepen die op 1 april 2023 geregistreerd staan bij stichting PaTz zijn hierover aangeschreven. Zo hopen we dat iedereen op de hoogte is van deze financiële mogelijkheid en dat dit geld ten goede komt aan alle deelnemers van de PaTz groep.

Per PaTz groep kan één penvoerder deze financiële vergoeding aanvragen via een mail naar info@patz.nu met vermelding van de naam van de PaTz groep.

Geen bericht ontvangen?
Heb jij, of de (waarnemend) voorzitter van jouw PaTz groep, hierover geen mail ontvangen? Dan kan het zijn dat jullie gegevens (nog) niet geregistreerd staan bij stichting PaTz.

Meld je PaTz groep dan vóór 15 juni 2023 aan via dit   ‘Aanmeldformulier PaTz groep’ en mail naar info@patz.nu dat jouw PaTz groep gebruik wil maken van deze financiële vergoeding met de naam van de PaTz groep en wie de penvoerder wordt met zijn/haar mailadres en telefoonnummer.

Vragen?
Zijn er vragen, neem dan contact op met de landelijk coördinator van stichting PaTz, Eveline Schroen (06 – 39 27 72 35 of via info@patz.nu), om te horen of jouw groep in aanmerking komt voor deze vergoeding.

De sluitingsdatum voor het aanvragen van de financiële vergoeding is 15 juni 2023!

Vraag en antwoord

1. Is het wel eerlijk dat elke PaTz groep hetzelfde bedrag krijgt?

De ene PaTz groep heeft meer deelnemers dan de andere. De ene PaTz groep heeft langere bijeenkomsten dan de andere. De ene groep komt vaker bij elkaar dan de andere. In de ene PaTz groep krijgen verpleegkundigen meer ruimte van hun werkgever voor deelname aan PaTz bijeenkomsten dan andere. In sommige regio’s krijgen huisartsen wel een tijdelijke vergoeding voor PaTz deelname terwijl ze jaren in hun eigen tijd bij elkaar kwamen, en in andere niet. In sommige regio’s kregen huisartsen in het verleden een tijdelijke vergoeding en net dit jaar niet. Sommige zorgverleners plannen hun PaTz bijeenkomsten binnen werktijd en anderen erbuiten. Er zijn groepen met een hele vaste samenstelling en er zijn groepen waarbij het afhankelijk is van welke patiënten besproken worden wie er uit de thuiszorg- en huisartsen teams aansluiten. Er is met andere woorden een grote diversiteit die niet eenvoudig in kaart te brengen is. Daarom is ervoor gekozen om één bedrag per PaTz groep toe te kennen, waarbij uitgegaan wordt van de integriteit van de PaTz deelnemers om tot een verantwoorde en reële verdeling te komen binnen de groep. Ook is er daarom voor één penvoerder gekozen en de data van 3 bijeenkomsten. We rekenen erop dat jullie zorgvuldig omgaan met het gegeven vertrouwen.

2. Is het niet raar dat de vergoeding naar 1 penvoerder wordt overgemaakt? Waarom niet naar ieder persoonlijk?

Om het voor PZNL/PaTz mogelijk te maken de vergoeding uit te keren, is het noodzakelijk dat een organisatie/ondernemer met een Kamer van Koophandel nummer een factuur indient. Overmaken naar individuele PaTz deelnemers kan administratief niet – in elk geval ligt het niet binnen onze invloedssfeer om dat mogelijk te maken. De beschreven manier is dus de enig mogelijke om de vergoeding ten goede te laten komen aan de deelnemers van de PaTz groep.

3. Wordt deelname aan PaTz bijeenkomsten in 2024 en verder voortaan ook vergoed?

Wat zou het fantastisch zijn als we hierop ‘ja’ zouden kunnen zeggen. Maar nee: hierover is niets zeker. PaTz en PZNL gaan zich de komende tijd keihard inzetten om tijdens het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) te realiseren dat PaTz structureel vergoed gaat worden via reguliere bekostiging (zorgverzekeraar); misschien dat zolang dat nog niet gerealiseerd is er in de tussentijd nog een ‘houtje-touwtje’ financiële tegemoetkoming komt, maar helaas: daarover kunnen we niets beloven, anders dan dat we ons best zullen doen. Geloof ons: het is weerbarstige materie…

4. Moet er BTW worden afgedragen over dit bedrag?

Dit is verschillend per deelnemer en wij kunnen niet beoordelen wat in jouw situatie het geval is. Ons advies is om dit af te stemmen met je eigen accountant.

Heb je een vraag en staat deze NIET bij bovenstaande vragen en antwoorden? Neem dan contact op met:

Eveline Schroen
06 – 39 27 72 35
info@patz.nu