- 21 januari 2022 -

Een mooi 2022!

Vanuit PaTz hebben we wensen en voornemens voor ’22 die we graag met jullie delen, zodat je weet wat je van ons kunt verwachten. Mocht je ook wensen hebben voor je PaTz groep of de palliatieve zorg? Mail het naar info@patz.nu en we nemen contact met je op!

Om de missie van PaTz ‘ieder mens in staat stellen het laatste deel van het leven door te brengen op de plek waar iemand zich thuis voelt en op een manier die bij hem/haar past’ te bereiken, maken we ons in 2022 hard voor:

Regionale samenwerking ter versterking van de PaTz groepen
We deelden in een eerdere nieuwsflits de uitkomsten van onderzoek waaruit blijkt dat PaTz werkt. We willen graag dat alle palliatieve patiënten en hun naasten de meerwaarde van PaTz kunnen ervaren. Om meer en beter functionerende PaTz groepen te krijgen, gaan we intensiever samenwerken met de netwerkcoördinatoren palliatieve zorg en de regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en). Zo kunnen we optimaal aansluiten bij de wensen, behoeften en al bestaande initiatieven in de regio. Naast regionale verbinding biedt PaTz landelijk inhoudelijke scholing en inspiratiebijeenkomsten voor de PaTz groepen en PaTz consulenten.

Bekostiging
De bekostiging van PaTz groep bijeenkomsten moet beter geregeld worden. Om passende bekostiging voor samenwerking, coördinatie en afstemming in de palliatieve zorg te realiseren trekken wij met partners (zoals PZNL, IKNL en beroepsorganisaties) op richting de landelijke bekostigingspartijen (NZa, ZN, ZiN).
Natuurlijk is het delen van casuïstiek leerzaam en is het waardevol elkaar te kunnen steunen bij lastige situaties, natuurlijk kan proactieve zorg leiden tot minder crisismanagement en daarmee rust én tijdswinst, maar dat neemt niet weg dat bekostiging van PaTz deelname beter moet.

Digitale ondersteuning
Het digitaal ondersteunen van PaTz groepen blijft onze aandacht hebben. Uiteindelijk is het doel dat de functionaliteiten aansluiten bij bestaande regionale ICT infrastructuur om dubbele registratielast te voorkomen. Dit laatste is haalbaar op een langere termijn, waarin we dit jaar weer stappen gaan zetten.

PaTz werkwijze in het curriculum van het onderwijs
Om goede tijdige palliatieve zorg te kunnen bieden, is het wenselijk dat alle betrokken zorgverleners met een palliatieve zorg bril kunnen kijken. We streven naar opname van de PaTz werkwijze, of cruciale onderdelen daarvan (ACP, Zorgregister, vierdimensionaal kijken, multidisciplinaire samenwerking), in de opleidingscurricula van verpleegkundigen en huisartsen. Mocht je iemand weten die we hierover zéker over moeten spreken? Laat het ons weten!

Wil je meer weten?
Nieuwsgierig naar meer informatie over onze plannen in 2022? Lees hier meer over ons jaarplan 2022.