- 13 oktober 2020 -

CURA: laagdrempelige ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg

De ontwikkeling en implementatie van CURA heeft tot doel de morele veerkracht van zorgverleners te vergroten en de morele stress te verminderen.

Als zorgverlener in de palliatieve zorg heb je regelmatig te maken met situaties waarin je twijfelt over wat het juiste is om te doen. Of je verschilt hierover van mening met elkaar, je patiënt of een naaste. Deze situaties kunnen ‘morele stress’ veroorzaken: emotionele belasting die je ervaart als je het gevoel hebt dat er geen goede zorg wordt verleend. Morele stress draagt bij aan de hoge belasting die je als zorgverlener in je werk kunt ervaren. Om je te ondersteunen bij deze lastige situaties hebben we, samen met experts uit de praktijk en onderwijs, een instrument ontwikkeld: CURA. CURA helpt je om gestructureerd stil te staan bij twijfels rondom ‘goede zorg’. Het is een instrument om gestructureerd stil te staan bij je twijfels rondom ‘goede zorg’.

‘CURA’ staat voor Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie. Het helpt je o.a. in de omgang met wat een ‘lastige situatie’ of ‘moreel dilemma’ met je doet, met je te verplaatsen in andere betrokkenen en zo je blik op de situatie te verbreden, en met hoe je met de situatie kunt omgaan. CURA is zowel individueel als in klein groepsverband te gebruiken. Het kost zo’n 25 minuten om met CURA een casus te doorlopen.

Het instrument is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden in de palliatieve zorg.

Voor veel artsen is euthanasie een ingewikkeld onderdeel van hun werk. Hoe moet de arts vorm geven aan de eigen ruimte en
verantwoordelijkheid om een afweging te maken met betrekking tot de zorgvuldigheidscriteria? Bijvoorbeeld bij een oudere
patiënt met een ernstige chronische aandoening die insisteert op euthanasie, en aangeeft geen mogelijkheden meer te zien zijn
kwaliteit van leven te verbeteren, terwijl de arts twijfelt of er werkelijk geen alternatieven meer voorhanden zijn. Veel artsen
staan – of voelen zich – in dergelijke situaties alleen, wat het extra ingewikkeld maakt. Bij het maken van een zorgvuldige
afweging over een euthanasieverzoek kan moreel beraad met collega’s helpen, zeker als er sprake is van twijfel.

Lees hier meer informatie over de CURA methode en hoe dit instrument in de PaTz groep toegepast kan worden.