patz nieuws  

PaTz Symposium 2018: Communicatie met patiënt en naasten

Op woensdag 28 maart 2018 vond het 7de PaTz-symposium voor deelnemers aan PaTz-groepen en leden van PalHAG plaats. Tevens was het mogelijk een introductiebijeenkomst voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten die een PaTz-groep willen starten bij te wonen. 

Download: Uitnodiging symposium

 

Toelichting op de programma onderdelen

Plenair: Informele zorg is een vanzelfsprekende partner in de eerstelijns palliatieve zorg
Ellen van der Weijde, regiocoördinator Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West Brabant & Tholen
Annique Loukes, huisarts Roosendaal

VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale zorg) aan tafel bij het PaTz overleg: “versterking van de samenwerking tussen de formele en informele zorg”. Door het overtuigd raken van elkaars kundigheid en expertise wordt deze informele zorg beter ingezet. De mantelzorger wordt ontlast en de cliënt krijgt, waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning. Aan de hand van een casus laten we u zien hoe deze samenwerking zijn vruchten afwerpt.

Workshops en presentaties/downloads:

A. Communicatie in de palliatieve zorg: het AAA model [download]
Willemjan Slort, huisarts

Willemjan Slort heeft onderzoek gedaan naar de communicatie tussen zorgverleners en ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. In zijn workshop zal  hij o.a. het AAA model toelichten: Aanwezig zijn voor de patiënt, Actuele onderwerpen bespreken, en Anticiperen. Na deze inleiding volgt een interactief gedeelte waarin eigen ervaringen van de deelnemers met communiceren met ongeneeslijke zieke mensen en hun naasten worden gedeeld en verdiept.

B. STEM, sterven op je eigen manier [download]
Bert Buizert, directeur stichting STEM

In deze workshop gaan we actief aan de slag om een paar handvatten te oefenen in het opstarten van het gesprek over het levenseinde. Dit doen we aan de hand van verschillende 'patiëntprofielen'. U krijgt zelf de ruimte om actief te oefenen met de acteur, die u direct van feedback voorziet. Als u zelf oefenen te spannend vindt levert het meekijken en meedoen vanaf de zijlijn ook voldoende op.

C. Het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) in de praktijk [download]
Gon Uyttewaal, Verpleegkundig Specialist io, oncologieverpleegkundige Academisch Hospice Demeter en consulent Palliatieteam Midden Nederland

In deze workshop maakt u kennis met het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) en de wijze waarop het USD toegepast kan worden als instrument om de autonomie en de eigen regie te bevorderen en hoe het USD  ingezet kan worden binnen symptoommanagement.
In de symptoomgerichte palliatieve fase staat kwaliteit van leven centraal. Bestrijding van symptomen en klachten vraagt alle aandacht. Dit krijgt vorm in symptoommanagement; een proces wat zich richt op de analyse en behandeling van symptomen, op evaluatie van het effect van ingezette interventies en zo nodig het bijstellen van het beleid. Aspecten van optimaal symptoommanagement zijn: multidisciplinaire benadering, systematische aanpak, goede documentatie en verslaglegging. Gebruik van meetinstrumenten zijn hierin belangrijk.

D. Jouw rol als wijkverpleegkundige in de PaTz-groep
Sandra Post van den Burg, Long- en oncologieverpleegkundige Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels

In deze workshop staat de empowerment van de individuele wijkverpleegkundigen centraal. Als schakel tussen de arts en de patiënt speelt de verpleegkundige een cruciale rol. Zo zorgt de verpleegkundige vanuit haar regisserende rol ervoor dat de betrokken disciplines met elkaar (Shared Decision Making) bekijken wat de beste mogelijkheden zijn. Het is van belang dat de verpleegkundige in de PaTz-groep de  ruimte in neemt om bijvoorbeeld zelf casussen in te brengen, in de groep  waarnemingen naar voren te brengen en de samenwerking met andere disciplines  te evalueren. Na de PaTz-groep is het van belang om hetgeen dat is besproken terug te koppelen aan collega-wijkverpleegkundigen. In deze workshop worden hiervoor handvaten gegeven.

E. De toekomst van de palliatieve zorg in de eerste lijn
Marijke van Daelen, Hans Bruggeman en Astrid Kodde, kaderhuisartsen palliatieve zorg

Het is een spannende tijd voor professionals in de palliatieve zorg: in het programma Palliantie worden onderzoeks- en implementatieprojecten gesubsidieerd en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is gepresenteerd, waardoor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. In deze workshop worden enkele initiatieven in de eerste lijn (huisartspraktijk, ketenzorg, samenwerking 1e en 2e lijn, ANW-zorg) gepresenteerd en bediscussieerd. Wat neem jij mee om toe te passen in jouw werksetting?

 

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam