patz nieuws 1   Start PaTz-groep   PaTz portal   vraag antwoord 1  

PaTz Symposium 2018: Communicatie met patiënt en naasten

Bron: Stichting PaTz

Op woensdag 28 maart 2018 organiseren wij het 7de PaTz-symposium voor deelnemers aan PaTz-groepen en leden van PalHAG. Tevens vindt een introductiebijeenkomst plaats voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten die een PaTz-groep willen starten.

Locatie: PERRON-3 in Rosmalen, 17.00-21.00 uur

PaTz Portal nu toegankelijk voor PaTz-groepen in hele land

Bron: Stichting PaTz

Op ongeveer 150 plekken in het land komen huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen in PaTz-groepen om af te stemmen over de zorg van palliatieve patiënten in hun werkgebied. Het zijn tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorgregister. Sinds begin november dit jaar is de PaTz Portal landelijk beschikbaar en hebben alle PaTz-groepen de mogelijkheid om de PaTz Portal te gebruiken voor het registreren van palliatieve patiënten.

Vooraankondiging PaTz Symposium

Bron: Stichting PaTz   

Woensdag 28 maart 2018
Locatie: PERRON-3 te Rosmalen
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

16.00-17.00 uur Introductiebijeenkomst voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen die nog niet bekend zijn met PaTz en interesse hebben om een PaTz-groep te starten.
17.15-18.00 uur Ontvangst met broodjes
18.00-21.00 uur Symposium

Rapport behoefte-inventarisatie palliatieve zorg in de eerste lijn

Bron: VUmc Expertisecentrum Palliatieve Zorg   

In 2016 is in het kader van het Palliantie-project ‘Further development of PaTz as an instrument for improving palliative care in the primary care setting’ een behoefte-inventarisatie uitgevoerd onder betrokkenen bij palliatieve zorg in de eerste lijn. In een online vragenlijst is aan huisartsen, wijkverpleegkundigen, patiënten, naasten, geestelijk verzorgers en vrijwilligers gevraagd wat er volgens hen nodig is om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren, inclusief de mogelijke rol van PaTz hierbij.

Ziektebeloop en de vier dimensies

Bron: Palliative care from diagnosis to death. Murray S. et al  BMJ 2017;356:j878   

In een recent artikel gaat Scott Murray in op de winst die te behalen is bij vroege palliatieve zorg.

Inspirerende video: Friese zorgverleners over PaTz-groepen

Bron: ROS Friesland   

In deze inspirerende video komen zorgverleners uit Friesland aan het woord die deelnemen aan een Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep. Zij vertellen wat PaTz inhoudt, waarom zij het belangrijk vinden en wat het hen oplevert.

Ervaringen van een huisarts om een PaTz-groep te starten

Bron: 1ste Lijn Amsterdam   

In de nieuwsbrief van 1ste Lijn Amsterdam stond informatie over PaTz-groepen en na de website te hebben gelezen waar PaTz voor staat en wat het doel ervan is, was ik meteen enthousiast.

Film 'De Dappere Patiënt'

Bron: 1ste Lijn Amsterdam      

Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?"

Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? 

Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie. 

Een impressie hoe een PaTz-groep tot stand komt

Aan het woord: Evelien Plak, verpleegkundige hospice Schagen

“Na een informatiebijeenkomst over PaTz raakte ik enthousiast over de voordelen van PaTz en was ik overtuigd dat we meer kunnen samenwerken, van elkaar kunnen leren en elkaars kennis vergroten. Ik ben van mening dat het mogelijk moet zijn dat ieder mens in een sfeer van rust en warmte, in het bijzijn van dierbaren, met goede verpleegkundige begeleiding in nauwe samenspraak met de huisarts.

‘Het gaat bij migranten om delicate communicatie’

Bron: ZonMw    

Kijken niet-westerse migranten anders naar palliatieve zorg? Huisarts Maria van den Muijsenbergh heeft er veel ervaring mee, die ze ook inzet in training en onderzoek. ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase.’

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam