patz nieuws 1   Start PaTz-groep   PaTz portal   vraag antwoord 1  

PaTz Nieuwsflits

Bron: Stichting PaTz

Lees hier de PaTz Nieuwsflits van november 2017

Ziektebeloop en de vier dimensies

Bron: Palliative care from diagnosis to death. Murray S. et al  BMJ 2017;356:j878   

In een recent artikel gaat Scott Murray in op de winst die te behalen is bij vroege palliatieve zorg.

Inspirerende video: Friese zorgverleners over PaTz-groepen

Bron: ROS Friesland   

In deze inspirerende video komen zorgverleners uit Friesland aan het woord die deelnemen aan een Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-groep. Zij vertellen wat PaTz inhoudt, waarom zij het belangrijk vinden en wat het hen oplevert.

Ervaringen van een huisarts om een PaTz-groep te starten

Bron: 1ste Lijn Amsterdam   

In de nieuwsbrief van 1ste Lijn Amsterdam stond informatie over PaTz-groepen en na de website te hebben gelezen waar PaTz voor staat en wat het doel ervan is, was ik meteen enthousiast.

Film 'De Dappere Patiënt'

Bron: 1ste Lijn Amsterdam      

Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?"

Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? 

Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie. 

Een impressie hoe een PaTz-groep tot stand komt

Aan het woord: Evelien Plak, verpleegkundige hospice Schagen

“Na een informatiebijeenkomst over PaTz raakte ik enthousiast over de voordelen van PaTz en was ik overtuigd dat we meer kunnen samenwerken, van elkaar kunnen leren en elkaars kennis vergroten. Ik ben van mening dat het mogelijk moet zijn dat ieder mens in een sfeer van rust en warmte, in het bijzijn van dierbaren, met goede verpleegkundige begeleiding in nauwe samenspraak met de huisarts.

‘Het gaat bij migranten om delicate communicatie’

Bron: ZonMw    

Kijken niet-westerse migranten anders naar palliatieve zorg? Huisarts Maria van den Muijsenbergh heeft er veel ervaring mee, die ze ook inzet in training en onderzoek. ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase.’

PaTz in de regio van Stichting OOGG

Bron: Stichting OOGG

Het gedachtegoed van PaTz breidt zich als een olievlek uit over Nederland. Ook in de regio van Stichting OOGG zijn al vier PaTz-groepen. Het landelijk ROS-netwerk alsook Stichting OOGG ondersteunt de PaTz-methode.

Nieuw boek over Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

Bron: www.nhg.org   

Op donderdag 11 mei j.l. is dit boek met de nieuwste inzichten op gebied van palliatieve zorg overhandigd aan Rob Dijkstra. De zorg en begeleiding in de laatste levensfase van uw patiënten vergen specifieke kennis en vaardigheden in de hele breedte van uw vak. Om u daarbij optimaal te ondersteunen is nu dit nieuwe boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk beschikbaar.

Door PaTz aantoonbaar betere palliatieve zorg

Bron: Raedelijn    

Steeds vaker krijgen huisartsen te maken met palliatieve zorg. Door de vergrijzing en het toename van het aantal chronische zieken neemt dit aantal alleen maar toe. PaTz wil de samenwerking en de deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen bevorderen. Huisarts Erica van Maanen richtte een PaTz-groep op en is enthousiast: "De contacten met bijvoorbeeld de wijkverpleging zijn echt verbeterd. We kennen elkaar, de lijnen zijn korter."

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam