patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Nieuwsflits januari 2020

 • Resultaten PaTz Monitor
 • Luisterspreekuren
 • In gesprek over de ervaringen met de methodiek PaTz
 • Ken je het boek: 'Met het einde in zicht, communiceren in de palliatieve zorg'?
 • Blijf op de hoogte van nieuws palliatieve zorg
 • Palliaweb
 • Pilot Aanpassingsstoornis bij kanker is verlengd

Nieuwsflits oktober 2019

 • Het Palliatieve Zorg Register en de PaTz-groep: een goede combinatie!
 • ICPC update per 1-10-2019!
 • Wist u dat...
 • NHG PaTz-cursus voor voorzitters
 • Zorg op maat voor jonge mensen in de laatste levensfase
 • Website Geestelijke verzorging
 • Meer steun van huisarts
 • Kerncijfers palliatieve zorg
 • Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Nieuwsflits juli 2019

 • “De 200ste PaTz-groep is gestart!”
 • Wist u dat...
 • Inzet geestelijke verzorging in de thuissituatie is mogelijk
 • De publiekscampagne 'Over palliatieve zorg'
 • Nieuw in PalliArts
 • NHG PaTz-cursus voor voorzitters

Nieuwsflits april 2019

 • “Minder zorg is geen mindere zorg”
 • Is je PaTz-groep al AVG-proof?
 • Kleurgebruik in het register
 • Nog enkele plekken vrij in NHG PaTz cursus voor voorzitters
 • Nieuw in PalliArts
 • Markeren van de Palliatieve fase m.b.v. ICPC codes en SPICT

 

Nieuwsflits januari 2019

 • Stichting PaTz sluit aan bij Coöperatie PZNL
 • Impressie Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018
 • Zingeving en spiritualiteit in de laatste levensfase: meer inzicht en concrete handvatten
 • Consulententraining ‘adviseren in een PaTz-groep’
 • Nog enkele plekken vrij in NHG PaTz cursus voor voorzitters

Nieuwsflits september 2018

 • PaTz en AVG
 • PaTz Monitor 2018
 • Internationale consensus Advance Care Planning (ACP)
 • Film ‘Als je niet meer beter wordt'
 • NHG PaTz cursus voor voorzitters
 • MuST-PC
 • Film ‘In gesprek over leven en dood’
 • Film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’

Nieuwsflits maart 2018

 • PaTz Symposium 2018: er is nog plek!
 • PaTz Monitor 2017
 • Accreditatie voor huisartsen die deelnemen aan PaTz-groepen
 • Wetenschappelijk onderzoek naar palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problematiek; ontwikkeling en evaluatie van het ZonMw-Palliantie project 'De PaTz-GGz'
 • Niets is vanzelfsprekend in de laatste levensfase
 • 3 Gouden lessen over hoop in de palliatieve fase
 • ZonMw-Palliantie project: rapport behoefte-inventarisatie palliatieve zorg in de eerste lijn

 

Nieuwsflits november 2017 

 • PaTz Symposium 2018
 • Ziektebeloop en de vier dimensies
 • Ervaringen met de PaTz Portal
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
 • De dappere patiënt
 • Inspirerende video: Friese zorgverleners over PaTz-groepen
 • Data NHG PaTz cursus voorzitters startende PaTz-groepen 2018
 • Eerste resultaten PaTz monitor
 • Ervaringen van een huisarts met het starten van een PaTz-groep

Nieuwsflits januari 2017

 • Donderdag 30 maart 2017: PaTz-SYMPOSIUM 2017 
 • PaTz-ambassadeurs en tips voor het bespreken van patiënten
 • PaTz monitor 2017 
 • NHG-Cursus 'PaTz in de Praktijk' voor voorzitters van PaTz-groepen op dinsdag 21 maart 2017 
 • App PalliArts
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam