patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Privacy verklaring Stichting PaTz

Werkt u met de PaTz Portal?
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing waardoor organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen krijgen. Aan de hand van het stappenplan van de AVG heeft de eigenaar van de PaTz Portal, het Netwerk palliatieve zorg Rotterdam & omstreken, gezorgd dat deze vanaf 25 mei AVG-proof is.

Werkt u met palliatieve zorg register in het Excel bestand?
Lees hier de AVG checklist bij gebruik van het Excel bestand.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam