patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  

Privacyverklaring Stichting PaTz

PaTz-Portal AVG Proof
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen in de nieuwe AVG meer verplichtingen. In samenwerking met Weerdenburg Projectmanagement en Advies heeft het NPZR&o ervoor gezorgd dat de PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG. Voor gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal. Op het inlogscherm www.patzportal.nl kunt u de privacy policy van leverancier Ranshuijsen van Loon inzien.
 
Beveiliging
De PaTz Portal is gehost bij Intermax. Intermax is het meest gecertificeerde cloudsourcing partij van Nederland. (ISO9001, ISO14000, ISO27001, ISO2000, NEN750, ISAE3402, SOC verklaringen)

De patiënten-informatie die wordt opgenomen in de PaTz Portal verlaat de omgeving niet. 
- Wanneer data uit de Portal worden geëxporteerd voor wetenschappelijk onderzoek is dat automatisch geanonimiseerd. 
- De notulen van de vergaderingen zijn alleen te raadplegen na inloggen binnen de PaTz Portal.
In overleg met landelijke partijen is een privacy-disclaimer ontwikkeld die door de deelnemende huisartsen kan worden opgenomen in de zorgovereenkomsten met hun patiënten.

De portal is een vergadertool en geen patiëntendossier. Het is niet nodig patiënten toestemming te vragen voor het opnemen in de portal of het bespreken in de PaTz groep omdat de WGBO van toepassing is, zie ook Medisch Contact 04, 24 januari 2019, 24-26.

Werkt u met palliatieve zorg register in het Excel bestand?
Lees hier de AVG checklist bij gebruik van het Excel bestand.

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam