patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  
 Logo parel kleur

 

 

                         Twitter      nieuwsbrief

 
                                                  NIEUWSFLITS ARCHIEF  
-> Bericht: PaTz ten tijde van COVID-19 <-      

Welkom op de website van PaTz®

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking en deskundigheid rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren.

In PaTz-groepen werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg nauw samen en komen elke twee maanden bij elkaar.

Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

De PaTz Factsheet geeft u een indruk over wat het werken in een PaTz-groep oplevert. 

Zelf een PaTz-groep starten?

In een handleiding [verkorte printversie] worden de werkwijze en praktische opzet van een PaTz-groep beschreven.

U kunt een PaTz-groep starten  en zich inschrijven voor de NHG PaTz cursus voor voorzittersEr is een toolkit beschikbaar en bij Vraag en Antwoord staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Evaluatie en monitoring van PaTz-groepen 

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft de PaTz-methodiek geëvalueerd en voert in opdracht van Stichting PaTz jaarlijks de PaTz-monitor uit. Lees hier meer over de resultaten.

PaTz Portal: hulpmiddel voor zorgverleners en netwerken

Om de PaTz-groepen te faciliteren heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken het zorgregister doorontwikkeld tot de PaTz Portal. Dit is een beveiligde web-based applicatie die beschikbaar is voor deelnemers aan de PaTz-groepen, die geregistreerd staan bij Stichting PaTz. Naast het faciliteren van de PaTz-bijeenkomsten ondersteunt de Portal ook kwaliteitsverbetering in netwerkverband.
Knelpunten of onderwijsbehoeften die tijdens de PaTz-bespreking worden gesignaleerd, kunnen worden genoteerd in de Portal en door de netwerkcoördinator worden ingezien en daarmee te dienen als uitgangspunt om beleid te verdiepen, samenwerkingsafspraken te maken in de groepen respectievelijk het palliatieve netwerk. Factsheet PaTz Portal

 

PaTz hanteert de volgende vier uitgangspunten:

  • De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar.

  • De PaTz-groep wordt begeleid door een consulent palliatieve zorg.

  • PaTz is vroegtijdig identificeren en pro-actief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorg register.

  • De PaTz-groep neemt deel aan een monitoring ten behoeve van de evaluatie door Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

 

 

 

Meerwaarde PaTz en de relatie met het kwaliteitskader en de essenties:

  • Tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatieve zorg register.

  • Deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijk bespreking van casus onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg.

  • Samen: verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.

Deze drie aspecten van PaTz leveren een effectieve bijdrage aan goede patiëntzorg en deskundige en evenwichtige zorgverleners, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

 

Overzicht PaTz-groepen (maart 2020)

Deze werkwijze hanteren wij om PaTz regionaal onder de aandacht van huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te brengen. 

Screen PaTz groepen NL jan 2019

 

 

Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam