Samen werken
aan betere zorg

Snel aan de slag:
Welkom op de website van PaTz!
Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Doelen van PaTz:

tijdig – deskundig – samen

  • tijdig herkennen van mensen met palliatieve zorgbehoeften.
  • de best passende zorg bieden door vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning)
  • vergroten van deskundigheid door samen casuïstiek en/of een thema te bespreken en te evalueren.
  • leren van een consulent palliatieve zorg en van elkaar.
  • verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn: elkaar kennen, korte lijnen.
  • elkaar steunen bij emotioneel beladen casuïstiek.

 

Zo levert de PaTz groep een effectieve bijdrage aan goede patiëntzorg en deskundige en evenwichtige zorgverleners, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

Huisarts:
"Ik vind het werk minder eenzaam geworden. Ik vind het heerlijk dat je dan in ieder geval met de verpleegkundige samen aan het tobben bent. Kwaliteitswinst van ons. Het gevoel 'eenzaam aan de top' ben je kwijt.

Wijkverpleegkundige:
"Deskundigheid wordt beter benut doordat je dingen met elkaar bespreekt in de bijeenkomst. Je krijgt meer zicht op wat een ander te bieden heeft".

Nieuws