patz nieuws 1   Start PaTz-groep   patz portal register 1   vraag antwoord 1  
 Logo parel kleur

 

 

Twitter      nieuwsbrief

 
    NIEUWSFLITS ARCHIEF  
       

Welkom op de website van PaTz®

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen.

Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

In de handleiding worden de werkwijze en praktische opzet van een PaTz-groep beschreven. Er is ook een verkorte printversie beschikbaar.

De PaTz Factsheet geeft u een indruk over wat het werken in een PaTz-groep oplevert. 

U kunt een PaTz-groep starten  en zich inschrijven voor de NHG PaTz cursus voor voorzitters.

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft PaTz geëvalueerd en heeft in opdracht van Stichting PaTz de PaTz monitor (factsheet en rapport) in 2017 uitgevoerd.

PaTz-groepen, die zijn geregistreerd bij Stichting PaTz, kunnen werken met de PaTz Portal. Deze omvat naast het werken met het palliatieve zorg register ook interventies en de doelstelling is verbreed naar kwaliteitsverbetering in netwerkverband.

Deze werkwijze hanteren wij om PaTz regionaal onder de aandacht van huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te brengen. 

 

PaTz hanteert de volgende vier uitgangspunten:

  • De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar.

  • De PaTz-groep wordt begeleid door een consulent palliatieve zorg.

  • PaTz is vroegtijdig identificeren en pro-actief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorg register.

  • De PaTz-groep neemt deel aan een monitoring ten behoeve van de evaluatie door Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

 

Doelen van PaTz:

  • Tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatieve zorg register.

  • Deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijk bespreking van casus onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg.

  • Samen: verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.

 

 

 
       

 

Overzicht PaTz-groepen (184 groepen, januari 2019)

Screen PaTz groepen NL jan 2019

 

 
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam