patz nieuws 1   patz start 1   patz toolkit 1   vraag antwoord 1  
Welkom op de website van PaTz   Twitter   nieuwsbrief  
       

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

In de handleiding wordt de werkwijze en praktische opzet van een PaTz-groep beschreven. Er is ook een [verkorte printversie] beschikbaar.

Het expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft PaTz geëvalueerd, de resultaten hiervan vindt u hier.

De PaTz Factsheet geeft u een indruk over wat het werken in een PaTz-groep oplevert.

Een overzicht van de PaTz groepen in Nederland (feb. 2016) vindt u hier.

Indien u en uw collega’s belangstelling hebben om de samenwerking rondom palliatieve zorg in uw buurt te versterken neem dan contact op.

   
       

PaTz® hanteert de volgende vier uitgangspunten:

  • De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar.

  • De PaTz-groep wordt begeleid door een consulent palliatieve zorg.

  • PaTz is vroegtijdig identificeren en pro-actief plannen van zorg met behulp van het palliatieve zorg register.
  • De PaTz-groep neemt deel aan een monitoring ten behoeve van de evaluatie door Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.
  PaTz Parelproject ZonMW  
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam