patz nieuws 1   patz start 1   patz toolkit 1   vraag antwoord 1  
Welkom op de website van PaTz   Volg ons ook op   Twitter  

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. PaTz heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt.

In de handleiding [verkorte printversie] wordt de werkwijze en praktische opzet van een PaTz-groep beschreven. Het expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft PaTz geëvalueerd, de resultaten hiervan vindt u hier.

De PaTz Factsheet geeft u een indruk over wat het werken in een PaTz-groep oplevert.

Een overzicht van de PaTz groepen in Nederland vindt u hier.

Indien u en uw collega’s belangstelling hebben om de samenwerking rondom palliatieve zorg in uw buurt te versterken neem dan contact op.

   
       

PaTz® hanteert de volgende vier uitgangspunten:

  • De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar.

  • De PaTz-groep wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige op het gebied van palliatieve zorg.

  • De PaTz-groep houdt het Palliatieve Zorg Register bij.

  • De PaTz-groep neemt deel aan een monitoring ten behoeve van de evaluatie door Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.
  PaTz Parelproject ZonMW  
       
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam