patz nieuws 1   patz start 1   patz toolkit 1   vraag antwoord 1  
 Logo parel kleur

 

 

Twitter      nieuwsbrief

 
       

Welkom op de website van PaTz®

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

In de handleiding wordt de werkwijze en praktische opzet van een PaTz-groep beschreven. Er is ook een verkorte printversie beschikbaar.

De PaTz Factsheet geeft u een indruk over wat het werken in een PaTz-groep oplevert. 

Hoe we PaTz regionaal onder de aandacht van huisartsen en (wijk)verpleegkundigen brengen: werkwijze

Het expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft PaTz geëvalueerd. De resultaten hiervan vindt u hier.

 

Indien u en uw collega’s belangstelling hebben om de samenwerking rondom palliatieve zorg in uw buurt te versterken neem dan contact op.

 

 

PaTz hanteert de volgende vier uitgangspunten:

  • De PaTz-groep bestaat uit huisartsen en wijkverpleegkundigen en komt zes keer per jaar bij elkaar.

  • De PaTz-groep wordt begeleid door een consulent palliatieve zorg.

  • PaTz is vroegtijdig identificeren en pro-actief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorg register.

  • De PaTz-groep neemt deel aan een monitoring ten behoeve van de evaluatie door Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc.

 

Doelen van PaTz:

  • Tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften d.m.v. Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een palliatieve zorg register.

  • Deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijk bespreking van casus onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en evalueren van geboden zorg.

  • Samen: verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn, elkaar kennen, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.

 

 
       

Overzicht PaTz-groepen (maart 2017)

Plaatje HOME pagina

 

 

 

 

   
Gebouwd door Carin Sieling, 1ste Lijn Amsterdam